UV-Ontsmetter

De NoVira is een LDUV ontsmetter (Lage Druk UltraViolet) speciaal ontwikkeld voor het ontsmetten van drainwater in de glastuinbouw. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een dunne waterfilm is deze toegepaste techniek uitermate geschikt voor het verwerken van drainwater met een lage transmissie. Maar ook het ontsmetten van regen- of gietwater is door de flexibele opstelling van de reactoren geen probleem. De Novira is uitsluitend uitgerust met zogenaamde lage druklampen. Deze zijn speciaal ontworpen voor het geven van licht bij een spectrum van 254 nm.

Werking UV ontsmetting

Ieder organisme heeft een DNA plaatje. Deze wordt door inwerking van UV licht met name bij een spectrum van 254 nm beschadigd, oftewel verknipt. Hierdoor zal een verdere levensverwachting nihil zijn en een voortplanting uitgesloten. De capaciteit van de ontsmetter geven we weer in mJ/cm2 (mili-joules per cm2). Deze verkrijgen we middels de UVC afgifte (afgifte lamp x de verblijftijd van het water in de reactoren). Voor het afdoden van bacteriën/schimmels is 150 mJ meestal genoeg. Voor drain-water waar ook virussen in voor kunnen komen hanteren we een capaciteit van 250 mJ.

Besturing

De Novira wordt bestuurd door een moderne en betrouwbare processor met eventueel een gebruiksvriendelijke beeldschermbediening en proces- weergave. De Novira is een betrouwbare ontsmetter gebleken voor zowel de bloemen- als groenteteelt en wordt inmiddels wereldwijd toegepast.


download NoVira productleaflet als PDF