Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Infa Techniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Infa Techniek behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Infa Techniek of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Infa Techniek en vrijwaren Infa Techniek derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Infa Techniek worden verveelvoudigd. Mocht Infa Techniek op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Infa Techniek het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
De Novira wordt bestuurd door een moderne en betrouwbare processor met eventueel een gebruiksvriendelijke beeldschermbediening en proces- weergave. De Novira is een betrouwbare ontsmetter gebleken voor zowel de bloemen- als groenteteelt en wordt inmiddels wereldwijd toegepast.